O Notre

Notre Terapeut  ponúka  miesto  pre   ľudí,   ktorí   túžia   vziať   život  do  vlastných  rúk.   Pomáha  formou  poradenstva,   konzultácií   a   terapie   pri   hľadaní   zdravého   životného  štýlu,    riešení vzťahových problémov v rodine aj na pracovisku, pri prekonávaní ťažkých situácií, liečení tráum, pri  nízkom sebahodnotení,  pocite  zlyhávania a strachu,  pri hľadaní novej  životnej cesty a sebarozvoji.      

             Po 31 rokoch  práce  lekára  na  rôznych  postoch – pracoval  som ako vojenský  a obvodný  lekár, epidemiológ, v prevencii a osvete, v posudkovom a revíznom lekárstve – som sa rozhodol prejsť takpovediac  na  „druhý breh“.  Namiesto  prístupu cez fyzično   som sa naučil kontaktovať  človeka cez  jeho  psychiku a klopať s ním  na  dvere  jeho  duchovna.    Mojim   zámerom   je   ponúknuť   to, čo mne  najviac  pomohlo a pomáha aj dnes v orientovaní sa v súčasnom zložitom svete, v hľadaní  svojho  miesta, v pochopení, prečo sa nám dejú veci tak, ako sa dejú a  v nachádzaní  spôsobu  ako môžeme   realitu  meniť,  aby  bola  pre  nás zmysluplná,  aby sme  sa  v nej  mohli  cítiť  viac doma  a zdravší.  Každý z nás  má všetko  dôležité v sebe – vrátane mocných liečivých síl – a náš vnútorný terapeut hovorí jazykom, ktorému môžeme rozumieť.             Pozývam Vás, aby sme spoločne našli spôsob, ako s ním nadviazať kontakt.                                                                                                                                                                                                  MUDr. Sekula