Psychospirituálna kríza

Naše najväčšie požehnanie k nám prichádza rovnakou cestou ako šialenstvo, odtiaľ platí, že šialenstvo je nám dané božským darom .  

                                                                                                                                                           Sokrates  

                 

       

       Pojmom „psychospirituálna kríza“ sa označujú neobvyklé stavy, ktoré zahrňujú zmeny vedomia, vnímania emócií a iných psychosomatických funkcií a intenzita týchto zmien prekračuje možnosti integrácie a zvládania. Ľudia v nich prechádzajú skúsenosťami, ktoré presahujú obvyklé formy prežívania vlastného ja. Ide napríklad o stavy blízkosti smrti, reinkarnačné spomienky, zážitky mimotelového vnímania, mystické zážitky, vízie a iné. Takíto ľudia zvyčajne nezvládajú bez pomoci svoj stav a často v našich podmienkach končia ako psychiatrickí pacienti. Na rozdiel od psychotických pacientov však spravidla majú náhľad a dokážu tiež akceptovať opatrenia pre svoju bezpečnosť. Najčastejšou formou býva prebudenie sily „kundalini“, známej z prostredia východnej spirituality a mytológie. Pre človeka, ktorý prežíva tento stav, je dôležité pochopiť, čo sa s ním deje a že nie je sám, jediný, ktorého to postretlo.  Ponúkame bezpečné, prijímajúce prostredie a poradenstvo.