Vyrovnanie

Formou vyrovnania za poskytnutú službu je dobrovoľný príspevok – dar. Klient sa po ukončení sedenia slobodne rozhodne o výške a spôsobe vyrovnania s prihliadnutím na svoje osobné možnosti.

Je možné aj neprispieť, je to slobodná voľba klienta a podobne aj terapeut má možnosť dar odmietnuť. Spravidla však platí, že nie je dobré čokoľvek dať alebo prijať bez vzájomného vyrovnania. Tento spôsob ocenenia poskytnutej  služby formou daru rozvíja štedrosť a slobodu pri rozhodovaní.

Aktuálna hmotná núdza by nemala byť prekážkou návštevy, je možné sa dohodnúť aj na vyrovnaní neskôr, keď sa situácia zlepší, prípadne inou formou .

 

Stretnutia len na základe objednania vopred – viď kontakt