Pri prvej návšteve

                                          Prvé stretnutie je predovšetkým o zoznámení sa a dohodnutí cieľov a  spôsobov spolupráce.      Klient  hovorí o  dôvodoch  svojej  návštevy ,   o  svojich   predstavách a očakávaniach. Terapeut  od klienta získa anamnestické údaje a navrhne mu spôsob,  akým  budú  spoločne  postupovať. Rozhodnutie o  zvolenej  metóde  je  vždy na základe dohody so súhlasom tak klienta ako aj  terapeuta. Konzultácia trvá spravidla 60 minút.  U  skúsenejšieho  klienta,  ktorý už zažil  niektorú  z  metód (napr. regresná terapia, systemické konštelácie),  je možné spojiť prvé stretnutie priamo so zážitkovou metódou. V tomto prípade je nutné, aby mal klient takýto postup vopred dohodnutý a počítal s časovou náročnosťou (regresná terapia cca 2-3 hodiny).