Regresná terapia

Regresná terapia vychádza z duchovných techník starých kultúr (Egypt, Tibet). Umožňuje dohľadať a liečiť pôvodné príčiny našich ťažkostí. Ide o návrat späť po časovej osi života. Schopnosť znovuvybavovania si udalostí z minulosti je individuálna a rozmanitá. Niekto disponuje dobrou vizualizáciou, iný udalosti skôr len pociťuje, niekto dostane informácie cestou symbolov. Štatisticky asi jednému z desiatich klientov vybavovanie hlbokých zážitkov z minulosti  nefunguje“, nevybaví sa mu nič.

Technikou regresnej terapie sa riešia vzťahové problémy, životné krízy, reakcie na stratu blízkej osoby či iné nezvládnuté traumy, fóbie a iné. Klient je po úvodnom navodení do relaxovaného stavu počas celého procesu vedomím prítomný, nejedná sa o hypnózu. Ide o časovo náročnú metódu (2-3 hodiny).