Terapia

Krátkodobá pomoc pri zvládaní problémov ako aj pokračujúca, dlhodobá terapia je možná po dohode s klientom. Dôvody, očakávania, prípadne ciele si klient s terapeutom upresnia na prvom stretnutí (viď záložka „Pri prvej návšteve“).