Životný štýl a poradenstvo

Konzultácie ohľadne zdravého životného štýlu a zdravej výživy, ako aj problematiku životného štýlu a dietetických opatrení pri chronických chorobách ponúkame formou poradenstva.

Špeciálnou ponukou je pomoc diabetikom a tiež rodičom mladých diabetikov v problematike prijatia a vyrovnania sa s chorobou v celej jej komplexnosti. Túto službu poskytuje naša spolupracujúca terapeutka, Mgr. Michala Šuranová, ktorá okrem odborných a ľudských kvalít vie odovzdať klientom aj svoje vlastné autentické skúsenosti, keďže ma diabetes od detského veku.