Spolupracujúci terapeuti

MiškaMgr. Michala Šuranová je klinická psychologička, posledných 5 rokov pôsobí na psychiatrickom oddelení vo VN Rimavská Sobota. V roku 2010 ukončila štúdium psychológie na FF UK v Bratislave, v lete 2014 atestovala v špecializačnom študijnom programe Klinická psychológia. Absolvovala tiež niekoľko krátkodobých kurzov zameraných na psychodiagnostiku osobnosti . V júni 2016 ukončila certifikačné štúdium v odbore dopravná psychológia.

Primárne pracuje s pacientmi s psychosomatickými, úzkostnými a afektívnymi poruchami a poruchami osobnosti. Zameriava sa aj na komplexný prístup k ľuďom s chronickými ochoreniami (najmä diabetes mellitus) – venuje sa otázke zdravého životného štýlu, ale aj procesu prijatia tohto ochorenia do svojho života.

Počas vysokoškolského štúdia sa intenzívne venovala štúdiu prenatálnej vzťahovej väzby a k práci s tehotnými ženami sa dodnes s radosťou vracia.