Lektor

Volám sa Rudolf Sekula a priatelia mi hovoria jednoducho Rudo. Pôvodným povolaním som lekár, LF v Hradci Králové som ukončil v roku 1984 a v rôznych podobách som sa tomuto povolaniu venoval až do leta roku 2015. Už počas štúdia na VŠ sa stala mojim koníčkom psychológia, v dobe po revolúcii 1989 nadobudla moja záľuba formu cieleného nadobúdania poznania. V roku 1991 som sa zúčastnil holotropného dýchania s PhDr. Patríciou Anzari (Tervin), ktoré ovplyvnilo celý môj ďalší vývin. Nasledoval výcvik „Holistická terapia a poradenstvo“ s PhDr. Frankom Cardellem, na ktorého s vďačnosťou spomínam ako na svojho prvého učiteľa. Následne som absolvoval 18 mesiacov výcviku v rogersovskej psychoterapii (prof. Hlavenka) a postupne množstvo víkendových seminárov a kurzov viacerých hlbinných smerov (procesorientovaná psychoterapia, analytická psychológia, systemické konštelácie). Veľmi zaujímavé a prínosné pre mňa boli dva víkendové workshopy šamanizmu s autentickými učiteľmi z pôvodných indiánskych tradícií. V novembri 2014 som úspešne lektorskou skúškou zavŕšil dvojročný výcvik systemických konštelácií (podľa Hellingera) pod vedením PaeDr. Zlaty Šramovej a Ivana Verného, M.D. a následne v novembri 2015 som ukončil výcvik v regresnej terapii pod láskavým dohľadom p. Míly Lukášovej.

Mojou najmilovanejšou činnosťou je práca so snami, či už so svojimi vlastnými alebo v prospech iných ľudí. Porozumeniu reči snov, hľadaniu ich významu a prínosu pre konkrétny život človeka sa venujem viac než dvadsať rokov. Kedysi dávno ma k tejto záľube priviedli  tajomnosť, humor a krása a niekedy aj neodbytnosť mojich vlastných snov a predovšetkým knihy C. G. Junga, ktorého pokladám za jedného z najväčších géniov modernej doby.