Výklad snov

„Náš život je najpravdivejší vtedy, keď sme v snoch bdelí.“

H. D. Thoreau

„Sny sú fakty, z ktorých musíme vychádzať.“

C. G. Jung

 

Porozumieť snom znamená rozšíriť si vlastné vedomie a tým dokázať lepšie chápať a organizovať svoj vlastný život. Existujú aj prekognitívne sny, ktoré predznačujú, ako bude vyzerať život snívajúceho v budúcnosti. Sny hovoria vždy o veciach, ktoré bdelému vedomiu snívajúceho nie sú zrejmé. Nikdy neklamú, zavádzajúci môže byť iba výklad niekoho, kto celkom neporozumel jazyku sna. Neexistujú hlúpe sny, existuje iba nepochopenie sna.

Sen má mnoho významových vrstiev a je na nás, ktoré z nich dokážeme odokryť.  Určite je dôležité porozumieť každému snu, ktorý nám utkvel v pamäti. Zvlášť dôležité sú tie, ktoré na nás hlboko zapôsobili alebo sa nám opakujú. Je možné ich analyzovať, riešiť pomocou techniky regresnej terapie, stavať ako systemické konštelácie alebo k nim pristupovať aj inými technikami.